InformatieAVG privacy beleid

AVG Privacy beleid

Pure Massages, gevestigd aan Isabellaweg 16 4515 SG IJzendijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Pure Massages verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Pure Massages verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

gezondheid, t.b.v. de massages (behandelplan)

Zoals aangegeven op de website en genoteerd in een klantdossier wordt er bij het eerste bezoek een anamnese afgenomen om het behandelplan te kunnen maken. Dit dossier is alleen voor de behandelend masseur(s) inzichtelijk en wordt niet gedigitaliseerd maar veilig opgeslagen.

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens

Pure Massages verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van jou betalingen
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of verjaardagswensen
 • Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering an de dienstverlening
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bij wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een financiele administratie en het doen van belastingaangiften

Geautomatiseerde besluitvorming

Pure Massages neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pure Massages) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Pure Massages bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Klantenbestand

Bewaartermijn: Zolang je onze klant bent.

Reden Personalia:

 • Afhandeling betalingen
 • Verzending nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Mijn diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

Pure Massages verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pure Massages gebruikt cookies om het inloggen te vergemakkelijken

Pure Massages gebruikt de facebook pixel op onze website om onze advertenties op facebook te monitoren

Pure Massages gebruikt een open source (matomo) statistiekenprogramma om geanonimiseerde statistieken van onze websitebezoekers te genereren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt zelf op verzoek je persoonsgegevens corrigeren of verwijderen of je kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijderen sturen via het contactformulier. Pure Massages zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Pure Massages zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Pure Massages wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Pure Massages neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier